Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю

в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2023 році1

 

 

Кількість підприємств,

які мали викиди забруднюючих речовин і парникових газів, одиниць

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових

газів, т

2023

у % до

2022

Всього забруднюючих речовин і парникових газів

234

147699,0

97,0

у тому числі

 

 

 

метали та їх сполуки

46

39,5

150,5

з них

 

 

 

свинець

3

3,2

109,8

мідь

5

9,0

374,5

нікель

5

3,0

110,6

хром

5

4,0

113,5

цинк

4

9,3

110,8

арсен

3

3,4

108,8

метан

104

5683,1

89,1

неметанові леткі органічні сполуки

114

4650,4

100,5

оксид вуглецю

203

2631,9

91,4

діоксид та інші сполуки сірки

69

96512,1

92,0

з них

 

 

 

діоксид сірки

50

96452,6

92,0

сполуки азоту

214

13177,8

102,8

з них

 

 

 

діоксид азоту

187

12293,5

101,6

оксид азоту

72

689,5

129,2

аміак

32

194,5

103,2

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

137

24903,1

121,3

стійкі органічні забруднювачі

4

0,0

0,7

з них

 

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

2

0,0

0,2

інші

58

101,1

102,4

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

138

10,0

99,3

__________________

1 Дані можуть бути уточнені.

 

 

Архів 2022 року

 

Архів 2021 року

 

Архів 2020 року

 

Архів 2019 року

 

Архів 2018 року

 

Архів 2017 року

  

Архів 2016 року

 

Архів 2015 року

 

Архів 2014 року

 

Архів 2013 року

 

Архів 2012 року

 

Архів 2011 року

 

Архів 2010 року

 

Архів 2009 року

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 05/06/2024