Використання та запаси палива за 2019 рік

                                             

 Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2019 році

 

 

Використано1

Частка використання

за окремими видами економічної діяльності, %

сільське,

лісове та рибне   господарство

промисловість

будівництво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприємства

та організації
інших видів діяльності

Усього, тис.т умовного палива

5403,4

0,7

79,0

0,2

8,2

1,0

Вугілля, тис.т

5121,0

              0,0

99,9

                   0,0

                 0,1

Брикети, котуни подібних видів  палива з торфу, тис.т

0,8

97,9

2,1

Газ природний, млн.м3

990,8

              0,3

         27,5

            0,0

33,1

              2,4

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних, тис.т

              1,4

      100,0

Бензин моторний, тис.т

            40,2

            3,1

          6,1

            1,7

                  2,0

               9,0

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

          133,3

           13,9

         16,4

            3,7

                29,9

                4,7

Гас, тис.т

 0,0

       100,0

Мазути паливні важкі, тис.т

              2,6

                 

       100,0

             

                     

                  

Оливи та мастила нафтові;
дистиляти нафтові важкі, тис.т

               2,1

               7,4

          59,8

            1,0

                 30,3

                  1,5

Пропан і бутан скраплені,

тис.т

25,5

0,8

5,5

0,4

0,7

3,5

Бітум нафтовий (уключаючи

сланцевий), тис.т

12,0

89,4

0,1

10,5

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

4,4

87,3

1,2

11,5

Дрова для опалення, тис.м3 щільних

264,3

2,3

53,7

0,0

0,1

8,3

Стружка і тріска деревні, тис.т

19,9

4,1

94,5

0,0

1,4

Біогаз, тис.м³

к

к

к

Інші види палива, тис.т

0,3

100,0

  ________________

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби,

 з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про  державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

                     Структура витрат палива за напрямами використання

                                                               у 2019 році

(відсотків)

 

 

Використано1

У тому числі

на перетворення в інші види палива та  енергію

для неенергетичних

потреб

кінцеве

споживання1

втрати при розподілі,

транспортуванні та зберіганні

Усього

100,0

71,0

0,5

27,2

1,3

Вугілля кам’яне

100,0

94,2

5,8

Вугілля буре

100,0

100,0

Брикети, котуни подібних видів палива з торфу

100,0

94,8

 5,2

Газ природний

100,0

15,4

 0,5

78,1

6,0

Нафта сира, у т.ч. нафта, одержана з мінералів бітумінозних

100,0

76,2

23,8

Бензин моторний

100,0

0,0

100,0

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,1

0,0

99,9

Гас

100,0

71,4

28,6

Мазути паливні важкі

100,0

98,5

1,5

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

100,0

Бітум нафтовий (уключаючи сланцевий)

100,0

92,2

7,8

Пропан і бутан скраплені

100,0

2,3

0,0

97,7

Інші види нафтопродуктів

100,0

100,0

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої  природної сировини

100,0

52,5

47,5

Дрова для опалення

100,0

27,1

 −

72,9

Стружка і тріска деревні

100,0

92,3

7,7

Інше тверде біопаливо рослинного походження

100,0

3,3

96,7

Біогаз

100,0

100,0

Інші види палива

100,0

100,0

_________________

1Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих

населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

 

                           Запаси палива

 

(станом на 01.01.2020)

 

Обсяг запасів палива 

Приріст,

зниження (-) запасів

до 1 січня

 2019 року, %

Вугiлля, тис.т

283,7

3,5

Нафта сира, у тому числі

нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат), тис.т

25,4

4,7

Бензин моторний, тис.т

0,6 

–24,9

Газойлi (паливо дизельне), тис.т

5,2

–29,3

Мазути паливні важкi, тис.т

1,3

–55,7

Гас, тис.т

0,0

15,4

Пропан і бутан скраплені, тис.т

0,5

295,3

Бітум нафтовий (уключаючи сланцевий), тис.т

0,6

200,2

Оливи та мастила нафтові;  дистиляти нафтові важкі, тис.т

0,2

–59,4

Брикети, котуни подібних видів  палива з торфу, тис.т

0,2

115,6

Дрова для опалення, тис.м3 щільних

23,2

17,6

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

0,3

0,3

Стружка і тріска деревні, тис.т

0,6

–48,5

Інші види палива, тис.т

0,3

–94,6

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/06/2020