Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

 

 

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього1

6883

7

0,1

289

4,2

6587

95,7

5734

83,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

770

47

6,1

723

93,9

673

87,4

промисловість

1151

5

0,5

120

10,4

1026

89,1

788

68,5

будівництво

901

24

2,7

877

97,3

764

84,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1783

41

2,3

1742

97,7

1559

87,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

248

1

0,4

19

7,7

228

91,9

185

74,6

тимчасове розміщування й організація харчування

201

2

1,0

199

99,0

180

89,6

інформація та телекомунікації

193

1

0,5

192

99,5

165

85,5

фінансова та страхова діяльність

68

2

2,9

66

97,1

49

72,1

операції з нерухомим майном

642

5

0,8

637

99,2

598

93,1

професійна, наукова та технічна діяльність

401

3

0,7

398

99,3

370

99,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

280

1

0,4

16

5,7

263

93,9

210

75,0

освіта

40

1

2,5

39

97,5

31

77,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

93

6

6,5

87

93,5

67

72,0

мистецтво, спорт,

розваги та відпочинок

26

1

3,8

25

96,2

20

76,9

надання інших видів послуг

86

1

1,2

85

98,8

75

87,2

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

 

   

 

 

 Дата останньої модифікації: 19/10/2017