Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами
        за видами економічної діяльності у 2016 році

 

 

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат  на оплату праці відпо-відного виду

 діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат  на оплату праці відпо-відного виду

діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат  на оплату праці відпо-відного виду

 діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат  на оплату праці відпо-відного

 виду діяльності

Усього1

4140413,2

703523,7

17,0

2483561,4

60,0

953328,1

23,0

337687,7

8,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

671533,8

602975,3

89,8

68558,5

10,2

26255,9

3,9

промисловість

2063156,2

600997,4

29,1

1205475,9

58,4

256682,9

12,5

55400,6

2,7

будівництво

237424,4

118399,9

49,9

119024,5

50,1

49511,5

20,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

478788,3

270487,2

56,5

208301,1

43,5

76634,7

16,0

транспорт, склад­ське господарство, поштова та кур’єр­ська діяльність

277465,3

2

2

2

2

36429,4

13,1

13840,4

5,0

тимчасове розміщування й організація харчування

24612,1

2

2

2

2

8921,6

36,2

інформація та телекомунікації

34281,6

2

2

2

2

13290,2

38,8

фінансова та страхова діяльність

27203,2

2

2

2

2

7044,8

25,9

операції з нерухомим майном

77437,9

11551,8

14,9

65886,1

85,1

40307,8

52,1

професійна, наукова та технічна діяльність

65759,5

18045,0

27,4

47714,5

72,6

24918,8

37,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

123724,4

2

2

2

2

40885,0

33,0

10275,7

8,3

освіта

7124,3

2

2

2

2

1733,8

24,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

36862,7

17791,7

48,3

19071,0

51,7

5054,2

13,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4859,9

2

2

2

2

598,0

12,3

надання інших видів послуг

10179,6

2

2

2

2

3899,7

38,3

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

АРХІВ 2015р.

 

АРХІВ 2014р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  19/10/2017