Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

                                                               у 2023 році1

 

 

Площа зібрана, га

Обсяг виробництва (валовий збір), ц

Урожайність,
ц з 1 га площі зібраної

2023

2023

у % до 2022

2023

2023

у % до 2022

2023

2023

у % до 2022

Господарства  усіх  категорій

Культури зернові та зернобобові2

141026

97,5

8811705

104,4

62,5

107,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

48710

89,6

2507739

91,9

51,5

102,6

ячмінь

22079

93,8

1010785

96,3

45,8

102,7

кукурудза

57978

105,0

5010997

114,4

86,4

109,0

Буряк цукровий фабричний

330

119,3

186888

114,7

566,3

96,1

Соняшник2

17952

43,8

553766

48,6

30,8

110,8

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

22210

119,3

811770

115,6

36,5

96,8

Соя

61172

126,3

2063798

155,9

33,7

123,4

Картопля

61040

100,9

10437438

99,8

171,0

98,8

Культури овочеві відкритого ґрунту

11156

102,3

2030604

104,2

182,0

101,8

Культури плодові та ягідні

84413

96,5

588974

96,9

78,24

99,9

Підприємства

Культури зернові та зернобобові2

73640

96,0

5825511

107,1

79,1

111,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

25410

82,9

1467677

87,6

57,8

105,9

ячмінь

7799

85,7

459482

92,5

58,9

107,9

кукурудза

38728

107,9

3875247

119,3

100,1

110,6

Буряк цукровий фабричний

к

к

к

к

к

к

Соняшник2

17816

43,6

550396

48,5

30,9

111,2

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

22210

119,3

811770

115,6

36,5

96,8

Соя

60557

126,5

2048423

156,4

33,8

123,4

Картопля

120

79,4

20118

74,7

167,9

94,0

Культури овочеві відкритого ґрунту

к

к

к

к

к

к

Культури плодові та ягідні

8133

96,2

46395

110,6

76,34

115,1

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові2

67386

99,1

2986194

99,6

44,3

100,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

23300

98,3

1040062

98,6

44,6

100,2

ячмінь

14280

98,9

551303

99,7

38,6

100,8

кукурудза

19250

99,6

1135750

100,5

59,0

100,9

Буряк цукровий фабричний

к

к

к

к

к

к

Соняшник2

136,0

100,7

3370

101,8

24,8

101,2

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

-

-

-

-

-

-

Соя

615

102,5

15375

103,3

25,0

100,8

Картопля

60920

101,0

10417320

99,8

171,0

98,8

Культури овочеві відкритого ґрунту

к

к

к

к

к

К

Культури плодові та ягідні

76283

100,0

542579

101,8

78,34

101,7

_____________

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 99,8%)  та проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені.

2 У масі після доробки.

3 Загальна площа насаджень.

4 Із площі насаджень у плодоносному віці.

 

Символ  (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

 

 

А р х і в 2021 року:

на 1 липня

на 1 серпня

на 1 вересня

на 1 жовтня

на 1 листопада

за рік

 

А р х і в 2020 року:

на 1 липня

на 1 серпня

на 1 вересня

на 1 жовтня

на 1 листопада

за рік

 

А р х і в 2019 року:

на 1 липня

на 1 серпня

на 1 вересня

на 1 жовтня

на 1 листопада

за рік

 

А р х і в 2018 року:

на 1 липня

на 1 серпня

на 1 вересня

на 1 жовтня

на 1 листопада

за рік

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  29/04/2024