Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 201
3 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповід-ного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповід-

ного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповід-ного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповід-

ного виду діяльності

Усього1

93806

11533

12,3

45234

48,2

37039

39,5

16382

17,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

9890

…2

…2

6083

61,5

3131

31,7

1620

16,4

промисловість

42294

9431

22,3

24192

57,2

8671

20,5

2470

5,8

будівництво

7494

…2

…2

1721

23,0

5255

70,1

2408

32,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14845

…2

…2

5149

34,7

8788

59,2

4549

30,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5606

4015

71,6

1591

28,4

621

11,1

тимчасове розміщування й організація харчування

1488

435

29,2

1053

70,8

531

35,7

інформація та телекомунікації

1071

175

16,3

896

83,7

410

38,3

фінансова та страхова діяльність

491

149

30,3

342

69,7

136

27,7

операції з нерухомим майном

2628

362

13,8

2266

86,2

1367

52,0

професійна, наукова та технічна діяльність

2273

528

23,2

1745

76,8

1112

48,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3446

1914

55,5

1532

44,5

529

15,4

освіта

355

355

100,0

56

15,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1176

385

32,7

791

67,3

228

19,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

103

103

100,0

80

77,7

надання інших видів послуг

646

…2

…2

520

80,5

265

41,0

                                 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

  

 

 АРХІВ 2012р.

 

 АРХІВ 2011р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 22/10/2014