Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 201
3 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповід-ного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповід-ного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповід-ного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповід-ного виду діяльності

Усього1

90608

11533

12,7

45187

49,9

33888

37,4

14567

16,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

9287

…2

…2

6079

65,4

2532

27,3

1279

13,8

промисловість

41776

9431

22,6

24170

57,8

8175

19,6

2249

5,4

будівництво

7130

…2

…2

1718

24,1

4894

68,6

2221

31,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13949

…2

…2

5137

36,8

7904

56,7

4052

29,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5528

4014

72,6

1514

27,4

587

10,6

тимчасове розміщування й організація харчування

1406

433

30,8

973

69,2

467

33,2

інформація та телекомунікації

1004

175

17,4

829

82,6

350

34,9

фінансова та страхова діяльність

481

149

31,0

332

69,0

135

28,1

операції з нерухомим майном

2440

362

14,8

2078

85,2

1223

50,1

професійна, наукова та технічна діяльність

2090

528

25,3

1562

74,7

972

46,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3346

1911

57,1

1435

42,9

469

14,0

освіта

341

0,0

341

100,0

48

14,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1131

385

34,0

746

66,0

209

18,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

92

92

100,0

69

75,0

надання інших видів послуг

607

…2

…2

481

79,2

237

39,0

                                 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

 

 

 АРХІВ 2012р.

 

 АРХІВ 2011р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 22/10/2014