Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 201
4 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду

діяльності

Усього1

92199

12865

14,0

43622

47,3

35712

38,7

16939

18,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

11600

2

2

2

2

2849

24,5

1680

14,5

промисловість

40929

2

2

2

2

9384

22,9

3191

7,8

будівництво

6416

1914

29,8

4502

70,2

2242

34,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13161

5950

45,2

7211

54,8

3953

30,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

6085

4293

70,6

1792

29,4

698

11,5

тимчасове розміщування й організація харчування

1477

366

24,8

1111

75,2

636

43,1

інформація та телекомунікації

1245

2

2

2

2

563

45,2

фінансова та страхова діяльність

570

172

30,2

398

69,8

181

31,8

операції з нерухомим майном

2574

340

13,2

2234

86,8

1370

53,2

професійна, наукова та технічна діяльність

2398

565

23,6

1833

76,4

1216

50,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3597

1979

55,0

1618

45,0

554

15,4

освіта

309

309

100,0

67

21,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1246

404

32,4

842

67,6

314

25,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

91

91

100,0

66

72,5

надання інших видів послуг

501

2

2

2

2

208

41,5

                                     

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 АРХІВ 2013р.

 

 АРХІВ 2012р.

 

 АРХІВ 2011р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 20/10/2015