Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 201
4 році

 

 

Усього,

тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду

діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду

діяльності

Усього1

42460968,0

5031014,1

11,8

27131589,0

63,9

10298364,9

24,3

3450411,8

8,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

5786864,5

2

2

2

2

1297931,7

22,4

351156,8

6,1

промисловість

14776233,5

2

2

2

2

2085641,2

14,1

440792,7

3,0

будівництво

7183996,6

5865710,0

81,6

1318286,6

18,4

522830,4

7,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10893460,1

6741658,6

61,9

4151801,5

38,1

1555150,6

14,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1300844,5

954676,7

73,4

346167,8

26,6

146450,5

11,3

тимчасове розміщування й організація харчування

110498,4

29242,1

26,5

81256,3

73,5

36973,2

33,5

інформація та телекомунікації

119996,4

2

2

2

2

58861,9

49,1

фінансова та страхова діяльність

300527,1

66800,2

22,2

233726,9

77,8

20465,4

6,8

операції з нерухомим майном

286460,9

47003,2

16,4

239457,7

83,6

144679,8

50,5

професійна, наукова та технічна діяльність

1022137,7

815569,0

79,8

206568,7

20,2

87284,0

8,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

537259,2

409995,8

76,3

127263,4

23,7

58056,6

10,8

освіта

16110,7

 

0,0

16110,7

100,0

4500,1

27,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

97349,5

43668,7

44,9

53680,8

55,1

10833,4

11,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2284,2

2284,2

100,0

1072,0

46,9

надання інших видів послуг

26944,7

2

2

2

2

11304,4

42,0

                                     

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

АРХІВ 2013р.

 

АРХІВ 2012р.

 

АРХІВ 2011р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 20/10/2015