Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

    з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 
5937630,1

1019137,5

17,2

3456898,4

58,2

1461594,2

24,6

478098,9

8,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

792383,3

2

2

2

2

113632,3

14,3

34675,6

4,4

Промисловість

B+C+D+E

3130448,3

858634,6

27,4

1888292,8

60,3

383520,9

12,3

81565,9

2,6

Будівництво

F

329592,9

127699,3

38,7

201893,6

61,3

59053,9

17,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

680138,8

369038,6

54,3

311100,2

45,7

123618,2

18,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

382962,7

2

2

2

2

63165,4

16,5

12266,7

3,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

72943,4

41598,8

57,0

31344,6

43,0

15708,6

21,5

Інформація та телекомунікації

J

52663,5

2

2

2

2

22763,0

43,2

Фінансова та страхова діяльність

K

36168,5

2

2

2

2

7510,8

20,8

Операції з нерухомим майном

L

99190,8

21819,6

22,0

77371,2

78,0

46281,9

46,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

95433,0

23660,0

24,8

71773,0

75,2

40950,1

42,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

169993,2

100636,7

59,2

69356,5

40,8

18999,1

11,2

Освіта

P

11470,0

11470,0

100,0

2719,7

23,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

61220,1

32189,3

52,6

29030,8

47,4

3467,7

5,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5807,2

2

2

2

2

759,9

13,1

Надання інших видів послуг

S

17214,4

2

2

2

2

7757,8

45,1

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

АРХІВ 2016р.

 

АРХІВ 2015р.

 

АРХІВ 2014р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  23/10/2018