Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році1

 

 

Код

за КВЕД-2010

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості діючих

підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної кількості
діючих фізичних

осіб-підприємців

Усього

 

55196

7793

100,0

47403

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1311

781

10,0

530

1,1

Промисловість

B+C+D+E

4117

1415

18,2

2702

5,7

Будівництво

F

2025

1064

13,6

961

2,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

25058

1827

23,4

23231

49,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2215

333

4,3

1882

  4,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3202

201

2,6

3001

6,3

Інформація та телекомунікації

J

5371

255

3,3

5116

10,8

Фінансова та страхова діяльність

K

339

73

0,9

266

0,6

Операції з нерухомим майном

L

1995

681

8,7

1314

2,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2969

454

5,8

2515

5,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1100

309

4,0

791

1,7

Освіта

P

381

47

0,6

334

0,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1543

227

2,9

1316

2,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

344

44

0,6

300

0,6

Надання інших видів послуг

S

3226

82

1,1

3144

6,6

Примітки:

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

 

 

АРХІВ 2020р.

 

АРХІВ 2019р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  26/09/2023