Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
            за видами економічної діяльності у
2021 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих
працівників

Усього

 

198538

109923

100,0

88615

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9045

7684

7,0

1361

1,5

Промисловість

B+C+D+E

45209

37989

34,6

7220

8,2

Будівництво

F

9350

7332

6,7

2018

2,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

 

57520

12017

10,9

45503

51,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

 

10377

6647

6,0

3730

4,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

10182

1218

1,1

8964

10,1

Інформація та телекомунікації

J

6960

1500

1,4

5460

6,2

Фінансова та страхова діяльність

K

933

659

0,6

274

0,3

Операції з нерухомим майном

L

4228

2555

2,3

1673

1,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

5183

2005

1,8

3178

3,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

 

4325

3107

2,8

1218

1,4

Освіта

P

766

291

0,3

475

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

29142

26165

23,8

2977

3,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1070

326

0,3

744

0,8

Надання інших видів послуг

S

4248

428

0,4

3820

4,3

Примітки:

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

 

АРХІВ 2020р.

 

АРХІВ 2019р.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/09/2023