Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
                      за видами економічної діяльності у
2021 році

 

 

Код

за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників

Усього

 

149031

107819

100,0

41212

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

7990

7159

6,6

831

2,1

Промисловість

B+C+D+E

42177

37659

34,9

4518

11,0

Будівництво

F

8173

7116

6,6

1057

2,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних

засобів і мотоциклів

G

33852

11580

10,7

22272

54,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

8433

6585

6,1

1848

4,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

7118

1155

1,1

5963

14,5

Інформація та телекомунікації

J

1784

1440

1,3

344

0,8

Фінансова та страхова діяльність

K

635

627

0,6

8

0,0

Операції з нерухомим майном

L

2772

2413

2,2

359

0,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2558

1895

1,8

663

1,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3471

3044

2,8

427

1,0

Освіта

P

423

282

0,3

141

0,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

27810

26149

24,3

1661

4,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

755

311

0,3

444

1,1

Надання інших видів послуг

S

1080

404

0,4

676

1,6

Примітки:

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

 

АРХІВ 2020р.

 

АРХІВ 2019р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  26/09/2023