Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
                  за видами економічної діяльності у
2021 році

 

 

Код

за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої продукції

(товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої продукції

(товарів, послуг)

Усього

 

194605278,6

159044346,1

 100,0

35560932,5

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11428969,7

10273763,2

6,5

1155206,5

3,3

Промисловість

B+C+D+E

82543667,3

79496004,8

50,0

3047662,5

8,6

Будівництво

F

8928049,2

7593734,8

4,8

1334314,4

3,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

54748288,3

38216507,2

24,0

16531781,1

46,5

Транспорт, складське господарство, поштова та

 кур’єрська діяльність

H

15006957,2

13121559,7

8,3

1885397,5

5,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3367246,6

679753,0

0,4

2687493,6

7,6

Інформація та телекомунікації

J

5046718,6

848020,0

0,5

4198698,6

11,8

Фінансова та страхова діяльність

K

519056,6

319767,6

0,2

199289

0,6

Операції з нерухомим майном

L

2029775,5

1344773,9

0,9

685001,6

1,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2219187,4

605525,2

0,4

1613662,2

4,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1714846,4

1132724,5

0,7

582121,9

1,6

Освіта

P

206455,3

53344,3

0,0

153111

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

5851177,1

5267979,6

3,3

583197,5

1,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

212315,2

27001,8

0,0

185313,4

0,5

Надання інших видів послуг

S

782568,2

63886,5

0,0

718681,7

2,0

 

Примітки:

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

 

АРХІВ 2020р.

 

АРХІВ 2019р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  26/09/2023