Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності

                                                                              за  2022 рік 

 

     (у відсотках)

 

Код

за КВЕД-2010

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств

Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств

Усього

 

2,7

–6,4

сільське, лісове та рибне господарство

A

21,0

18,5

промисловість

B+C+D+E

7,0

–9,0

будівництво

F

3,8

2,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

28,5

11,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

–0,7

–1,8

тимчасове розміщування й організація харчування

I

–48,0

–44,6

інформація та телекомунікації

J

9,0

7,3

фінансова та страхова діяльність

K

–24,5

7,8

операції з нерухомим майном

L

–62,4

–50,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

6,8

–0,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

–1,5

–3,7

освіта

P

15,8

9,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

11,0

5,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

–1,3

–2,1

надання інших видів послуг

S

9,6

7,7

 

Примітка. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.

 

АРХІВ за 2021 рік

 

АРХІВ за 2020 рік

 

АРХІВ за 2019 рік

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 10/10/2023