Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами
                           за видами економічної діяльності у 2016 році

 

 

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загаль-ного обсягу відпо-відного виду діяль-ності

тис.грн

у % до загаль-ного обсягу відпо-відного виду діяль-ності

тис.грн

у % до загаль-ного обсягу відпо-відного виду діяль-ності

тис.грн

у % до загаль-ного обсягу відпо-відного виду діяль-ності

Усього1

67553508,3

13549010,6

20,1

35795453,2

53,0

18209044,5

26,9

6427077,0

9,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

11198639,5

9203919,2

82,2

1994720,3

17,8

767394,4

6,9

промисловість

23514772,7

7930508,2

33,7

11883576,3

50,5

3700688,2

15,8

672713,1

2,9

будівництво

3687175,9

1521130,1

41,3

2166045,8

58,7

971021,4

26,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

17874145,3

9678353,4

54,1

8195791,9

45,9

2844122,8

15,9

транспорт, склад­ське господарство, поштова та кур’єр­ська діяльність

7433186,3

2

2

2

2

652203,6

8,8

376809,0

5,1

тимчасове розмі­щування й органі­зація харчування

160033,1

2

2

2

2

51139,7

32,0

інформація та телекомунікації

273649,9

2

2

2

2

169280,9

61,9

фінансова та страхова діяльність

1065413,6

2

2

2

2

24164,8

2,3

операції з нерухомим майном

517551,1

56691,1

11,0

460860,0

89,0

322298,8

62,3

професійна, наукова та технічна діяльність

273550,0

49900,0

18,2

223650,0

81,8

124601,8

45,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1313333,6

2

2

2

2

152035,1

11,6

57873,1

4,4

освіта

20665,8

2

2

2

2

5151,9

24,9

охорона здоров’я та надання соціа­льної допомоги

176458,6

100034,5

56,7

76424,1

43,3

13962,7

7,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11878,5

2

2

2

2

7336,3

61,8

надання інших видів послуг

33054,4

2

2

2

2

19206,3

58,1

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

АРХІВ 2015р.

 

АРХІВ 2014р.

 

 АРХІВ 2013р.

 

 АРХІВ 2012р.

 

 АРХІВ 2011р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 19/10/2017