Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності

       з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 

13550187,9

2555499,4

18,9

8350694,1

61,6

2643994,4

19,5

892100,7

6,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1054642,8

к

к

к

к

154128,5

14,6

51202,4

4,9

Промисловість

B+C+D+E

5572988,2

1938020,7

34,8

2962084,1

53,2

672883,4

11,5

166871,6

3,0

Будівництво

F

568647,8

231432,1

40,7

337215,7

59,3

130203,8

22,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

898608,3

к

к

к

к

513049,4

57,1

212674,3

23,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

983288,0

к

к

к

к

147666,3

15,0

44450,3

4,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

91108,6

к

к

к

к

16163,9

17,7

Інформація та телекомунікації

J

126703,3

к

к

к

к

46012,6

36,3

Фінансова та страхова діяльність

K

59961,8

к

к

к

к

15054,6

25,1

Операції з нерухомим майном

L

194666,4

к

к

к

к

131122,8

67,4

66903,9

34,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

200048,0

к

к

к

к

67995,3

34,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

296571,6

к

к

к

к

38262,6

12,9

Освіта

P

17714,1

к

к

к

к

6055,4

34,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

3420433,0

3266313,1

95,5

154119,9

4,5

17361,7

0,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

30729,8

к

к

к

к

3301,9

10,7

Надання інших видів послуг

S

34076,2

к

к

к

к

9586,4

28,1

Примітки:

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

4. Тире (–) – явищ не було.

 

АРХІВ 2020р.

 

АРХІВ 2019р.

 

АРХІВ 2018р.

 

АРХІВ 2017р.

 

АРХІВ 2016р.

 

АРХІВ 2015р.

 

АРХІВ 2014р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  26/09/2023