Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області

         за видами економічної діяльності у 2019 року

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

31.12.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

 Усього

894643,8

100,0

724024,5

100,0

Сiльське, лiсове та рибне господарство 

68403,8

7,6

67065,7

9,3

Промисловість

658961,5

73,7

492698,7

68,1

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

8045,5

0,9

3512,8

0,5

переробна промисловiсть

644840,7

72,1

482315,2

66,6

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

к

к

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

к

к

 Будівництво

11211,2

1,3

10451,2

1,4

Оптова та роздрібна торгiвля;  ремонт  автотранспортних засобів і мотоциклів

110842,6

12,4

109427,6

15,1

Транспорт, складське господарство, поштова  та кур’єрська діяльність 

7649,1

0,9

7375,2

1,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

10147,8

1,1

10029,6

1,4

Інформація та телекомунікації

346,8

0,0

333,0

0,0

Фінансова та страхова діяльність

к

к

к

к

Операції з нерухомим  майном

24029,6

2,7

23606,7

3,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

306,3

0,0

304,1

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1647,9

0,2

1590,0

0,2

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освiта

к

к

к

к

Охорона здоров'я та надання соцiальної  допомоги

к

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України  “Про державну  статистику” щодо конфіденційності статистичної  інформації.

  Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.

 

 

Архів 2019 року

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

рік

 

Архів 2018 року

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

рік

 

Архів 2017 року

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

рік

 

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 18/03/2020