Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за січень-вересень 2015 року

(тис.грн.)

              

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

5359781,8

62,7

749772,8

37,3

6109554,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

5177512,6

70,8

591843,8

29,2

5769356,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

455793,6

62,1

42168,4

37,9

497962,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

43113,0

100,0

43113,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

5177512,6

70,8

591843,8

29,2

5769356,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

4884105,9

57,1

67209,1

42,9

4951315,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

95230,4

73,7

152010,9

26,3

56780,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1323,4

66,7

6565,0

33,3

5241,6

машинобудування

39939,5

36,4

129997,8

63,6

169937,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

69591,5

16,7

17040,8

83,3

86632,3

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

79844,0

66,7

1563,0

33,3

81407,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

1

1

1

1

1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1

1

1

1

1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

72783,1

27,3

11656,0

72,7

84439,1

_____________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

А р х і в 2015 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2014 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2013 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2012 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2011 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/12/2015