Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

                                                    за видами промислової діяльності

                                                        за січень-червень 2016 року

(тис.грн.)

              

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

–657928,5

68,0

822346,7

32,0

1480275,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

–772098,1

75,5

598359,7

24,5

1370457,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–6091,5

81,5

30916,2

18,5

37007,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–2081,0

61,5

7326,0

38,5

9407,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

80050,1

93,3

88855,1

6,7

8805,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–1183088,6

66,7

24543,4

33,3

1207632,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

341395,7

83,3

351278,7

16,7

9883,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1

1

1

1

1

машинобудування

47075,4

77,8

77142,4

22,2

30067,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–22111,6

66,7

7820,4

33,3

29932,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

12457,0

100,0

12457,0

0,0

0,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

11971,5

71,4

15232,9

28,6

3261,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

139855,8

50,0

223150,0

50,0

83294,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

1

 _______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо  

  конфіденційності інформації.

 

 

А р х і в 2016 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2015 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2014 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2013 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2012 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2011 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/09/2016