Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності
     з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році
  

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості  діючих підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості  діючих підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості  діючих підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості  діючих підприємств відповідного виду діяльності

Усього 

 

7793

11

0,1

337

4,3

7445

95,6

6493

83,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

781

2

0,2

27

3,5

752

96,3

692

88,6

Промисловість

B+C+D+E

1415

5

0,4

115

8,1

1295

91,5

1041

73,6

Будівництво

F

1064

22

2,1

1042

97,9

906

85,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1827

1

0,1

39

2,1

1787

97,8

1607

88,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

333

2

0,6

20

6,0

311

93,4

248

74,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

201

3

1,5

198

98,5

179

89,1

Інформація та телекомунікації

J

255

3

1,2

252

98,8

223

87,5

Фінансова та страхова діяльність

K

73

3

4,1

70

95,9

60

82,2

Операції з нерухомим майном

L

681

1

0,1

2

0,3

678

99,6

643

94,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

454

3

0,7

451

99,3

419

92,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

309

9

2,9

300

97,1

241

78,0

Освіта

P

47

1

2,1

46

97,9

39

83,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

227

86

37,9

141

62,1

86

37,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

44

2

4,5

42

95,5

34

77,3

Надання інших видів послуг

S

82

2

2,4

80

97,6

75

91,5

Примітки:

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Тире (–) – явищ не було.

 

 

   АРХІВ 2020р.

 

   АРХІВ 2019р.

  

   АРХІВ 2018р.

  

   АРХІВ 2017р.

 

   АРХІВ 2016р.

 

   АРХІВ 2015р.

 

   АРХІВ 2014р.

 

   АРХІВ 2013р.

 

   АРХІВ 2012р.

 

   АРХІВ 2011р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/09/2023