Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

           з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році 

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до

загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

109923

11167

10,2

61947

56,3

36809

33,5

16266

14,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

7684

к

к

к

к

2805

36,5

1496

19,5

Промисловість

B+C+D+E

37989

8015

21,1

21144

55,7

8830

23,2

2977

7,8

Будівництво

F

7332

2314

31,6

5018

68,4

2307

31,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

12017

к

к

к

к

7228

60,2

3767

31,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6647

к

к

к

к

2103

31,6

732

11,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1218

к

к

к

к

418

34,3

Інформація та телекомунікації

J

1500

к

к

к

к

645

43,0

Фінансова та страхова діяльність

K

659

к

к

к

к

188

28,5

Операції з нерухомим майном

L

2555

к

к

к

к

2003

78,4

1277

50,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2005

к

к

к

к

1067

53,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3107

к

к

к

к

670

21,6

Освіта

P

291

к

к

к

к

123

42,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

26165

24214

92,5

1951

7,5

326

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

326

к

к

к

к

65

19,9

Надання інших видів послуг

S

428

к

к

к

к

208

48,6

Примітки:

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

4. Тире (–) – явищ не було.

 

 АРХІВ 2020р.

 

 АРХІВ 2019р.

 

 АРХІВ 2018р.

 

 АРХІВ 2017р.

   

 АРХІВ 2016р.

 

 АРХІВ 2015р.

 

    АРХІВ 2014р.

 

  АРХІВ 2013р.

 

 АРХІВ 2012р.

 

 АРХІВ 2011р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/09/2023