Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

                  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

107819

11166

10,4

61918

57,4

34735

32,2

14318

13,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

7159

к

к

к

к

2282

31,9

985

13,8

Промисловість

B+C+D+E

37659

8015

21,3

21133

56,1

8511

22,6

2694

7,2

Будівництво

F

7116

2314

32,5

4802

67,5

2105

29,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

11580

к

к

к

к

6803

58,8

3364

29,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6585

к

к

к

к

2045

31,1

682

10,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1155

к

к

к

к

357

30,9

Інформація та телекомунікації

J

1440

к

к

к

к

589

40,9

Фінансова та страхова діяльність

K

627

к

к

к

к

171

27,3

Операції з нерухомим майном

L

2413

к

к

к

к

1861

77,1

1140

47,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1895

к

к

к

к

959

50,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3044

к

к

к

к

607

19,9

Освіта

P

282

к

к

к

к

114

40,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

26149

24213

92,6

1936

7,4

311

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

311

к

к

к

к

50

16,1

Надання інших видів послуг

S

404

к

к

к

к

190

47,0

Примітка.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

4. Тире (–) – явищ не було.

 

 

 АРХІВ 2020р.

 

 АРХІВ 2019р.

 

 АРХІВ 2018р.

 

 АРХІВ 2017р.

 

 АРХІВ 2016р.

 

 АРХІВ 2015р.

 

    АРХІВ 2014р.

 

  АРХІВ 2013р.

 

 АРХІВ 2012р.

 

 АРХІВ 2011р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  26/09/2023