Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

                             з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році  

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 

159044346,1

59139342,5

37,2

63833357,5

40,1

36071646,1

22,7

12674774,0

8,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

10273763,2

к

к

к

к

3149727,6

30,7

980191,6

9,5

Промисловість

B+C+D+E

79496004,8

41743555,7

52,5

30193451,4

38,0

7558997,7

9,5

2329456,6

2,9

Будівництво

F

7593734,8

2975215,5

39,2

4618519,3

60,8

1649480,3

21,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

38216507,2

к

к

к

к

15534848,9

40,6

5258966,2

13,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

13121559,7

к

к

к

к

1516045,9

11,6

490146,4

3,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

679753,0

к

к

к

к

93777,9

13,8

Інформація та телекомунікації

J

848020,0

к

к

к

к

460993,4

54,4

Фінансова та страхова діяльність

K

319767,6

к

к

к

к

51486,9

16,1

Операції з нерухомим майном

L

1344773,9

к

к

к

к

877292,2

65,2

661369,9

49,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

605525,2

к

к

к

к

282249,2

46,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1132724,5

к

к

к

к

289495,3

25,6

Освіта

P

53344,3

к

к

к

к

19806,8

37,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

5267979,6

4930759,6

93,6

337220,0

6,4

56752,4

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

27001,8

к

к

к

к

13192,3

48,9

Надання інших видів послуг

S

63886,5

к

к

к

к

37408,8

58,6

Примітки:

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

4. Тире (–) – явищ не було.

 

АРХІВ 2020р.

 

АРХІВ 2019р.

 

АРХІВ 2018р.

 

АРХІВ 2017р.

 

АРХІВ 2016р.

 

АРХІВ 2015р.

 

АРХІВ 2014р.

 

 АРХІВ 2013р.

 

 АРХІВ 2012р.

 

 АРХІВ 2011р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  26/09/2023