Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                                 за видами економічної діяльності промисловості

                                                            за січень–вересень 2018 року 

 

(тис.грн)

 

Результат від операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

1907147,1

33985540,1

5,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

Переробна промисловість

1733109,1

27381531,3

6,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

122340,6

5163586,0

2,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–4902,0

254227,2

–1,9

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

146999,2

2728460,0

5,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

954156,7

12421278,9

7,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

326937,2

4284159,3

7,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

4148,2

208382,7

2,0

машинобудування

156074,4

2097693,2

7,4

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

1

1

1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

85121,0

680620,0

12,5

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

27354,8

223744,0

12,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

215639,8

6260476,5

3,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

А р х і в 2018 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2017 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2016 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2015 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2014 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2013 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2012 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2011 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2010 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2009 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в за 2008 рік

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/12/2018