Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

                                         за видами економічної діяльності промисловості

                                                        за січень–вересень 2018 року

 

(тис.грн)

               

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства,

які одержали прибуток

Підприємства,

які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

629637,8

71,3

970534,6

28,7

340896,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

443192,1

78,3

655799,0

21,7

212606,9

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–33170,9

71,4

22329,1

28,6

55500,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1631,3

50,0

10952,3

50,0

9321,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

122295,9

95,2

122431,9

4,8

136,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–21382,5

66,7

94855,5

33,3

116238,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

174731,4

84,2

198142,4

15,8

23411,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

3202,1

66,7

8060,0

33,3

4857,9

машинобудування

169825,6

100,0

169825,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання,

не віднесених до інших угруповань

1

1

1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

75180,0

100,0

75180,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

26059,2

80,0

29202,2

20,0

3143,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

198455,8

45,5

311233,6

54,5

112777,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

1

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

А р х і в 2018 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2017 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2016 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2015 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2014 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2013 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2012 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2011 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/12/2018